/ ਮੋਲਡ ਕਿਸਮ /
50000 +
ਸਫਲਤਾ ਕੇਸ
20 +
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸਾਲਾਂ
5 um
ਖੋਜ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ
2 um
ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ